بیوگرافی کوتاه از  دکتر تفتیان

 

نام و نام خانوادگی: اکرم تفتیان

دکتری حسابداری و عضو هیات علمی دانشگاه ازاد یزد از سال 1389

مدیر عامل شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر امین پویا

مشاور مالی، مالیاتی و حسابرس داخلی از سال 1387

خانم دکتر اکرم تفتیان 9 آبان 1360 چشم به این دنیا گشود و به این می اندیشد که برای انجام رسالتی به دنیا آمده و شاید فردا زمانش تمام شود. او عاشق کار، تیم، موفقیت و کمک به توسعه دیگران، تغییر، تحول و نوآوری است.

رسالت خود را تلاش در ایجاد تیمی می داند که هدفی بزرگ دارند. تیمی که همه عاشق کار و عاشق موفقیت هستند و رسالت خود را عاشق کردن دیگران به کار و موفقیت می دانند.

زندگی می کند که رسالتش را انجام دهد.

و زندگی می کند که کار کند و کار میکند که زندگی را برای دیگران زیباتر کند.

دو مفهوم اولیه مالی یعنی "هدیه" و  "سرمایه گذاری" در این مدل زندگی رساتر دیده می شود.

 

شرکت فرانگر " سرمایه گذاری" تیم اجرایی متشکل از بانوان متفکر  و متخصص مالی و حسابداری است که با کمک وی در راستای موفقیت شرکت، خود و همه مخاطبان صادقانه تلاش می کنند.

 

 

مختصری از سوابق آموزشی:

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، دروس حسابداری مقطع کارشناسی و  کارشناسی ارشد از سال 1389 تاکنون
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد، دروس حسابداری مقطع کارشناسی ارشد از سال 1390-1392
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس، دروس حسابداری کارشناسی ارشد سال1390- 1391
 • دانشگاه غیر انتفاعی جواد الائمه یزد، دروس حسابداری مقطع کارشناسی سال 1389-1390
 • دانشگاه های پیام نور یزد، رضوان شهر، تفت، بافق از سال 1387 الی 1389
 • برگزاری دوره های اموزشی حسابداری و مالی در شرکتها ویژه حسابداران و مدیران مالی
 • برگزاری دوره های اموزشی حسابداری و مالی ویژه مدیران عامل

 

 

 

 

مختصری از سوابق اجرایی و دستاوردها:

 • محاسبه قیمت تمام شده بر مبنای فعالیت ، قیمت گذاری محصولات ، بودجه بندی عملیاتی و نقدی ، مدیریت مالی و نقدینگی، پیاده سازی و اجرای فرآیند کنترل داخلی، تهیه اظهارنامه و دفاع از اظهارنامه عملکرد، پیاده سازی سیستم های مالی-حقوق و دستمزد-انبار- فروش- خرید- کارکرد نیروی انسانی-برنامه ریزی تولید و مواد در شرکت های تولیدی در سمت مدیر مالی  مشاور مالی
 • بهبود عملیاتی و کاربردی سیستم های اطلاعاتی و پیاده سازی و اجرای فرآیند کنترل داخلی در شرکتهای پیمانکاری در سمت مدیر مالی  مشاور مالی
 • مشاوره و دفاع از اظهارنامه های  مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده  در شرکتهای  بازرگانی، پیمانکاری و تولیدی در سمت مشاور مالیاتی
 • تهیه گزارش حسابرسی داخلی  در شرکت تولیدی در  سمت حسابرس داخلی

 

 

مختصری از سوابق پژوهشی:

استاد راهنما، مشاور و داور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حسابداری و مالی

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

1. بررسی رابطه ساختار سرمایه، چرخه عملیاتی و تورم با نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران

2. بررسی تغییرات ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری طی زمان در بورس اوراق بهادار تهران   

3. بررسی نقش تعدیل کننده ساختار مالکیت بر جهت گیری بازار و نوآوری عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران 

4. بررسی اثرچرخه های تجاری بر رابطه محدودیت مالی و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

5. بررسی رابطه همزمانی قیمت سهام با عدم تقارن اطلاعاتی و نقد شوندگی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران

6. بررسی رلبطه افشای مسؤلیت اجتماعی شرکت وریسک سقوط سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران

7. بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد عملیاتی شرکت در چرخه‌های تجاری مختلف در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران

8. بررسی رابطه تغییرات سود تقسیمی و همزمانی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

9. اثر افشای اطلاعات بر رابطه بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران

10. اثر افشای اطلاعات بر رابطه بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعات

11. بررسی اثر اصول راهبردی بر رابطه مالکیت خانوادگی و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

12. بررسی تاثیر مالکیت خانوادگی و فرصت رشد بر میزان سرمایه گذاری تحقیق وتوسعه در شرکت‌های دارویی بورس اوراق بهادار تهران

13. اثر اندازه شرکت و فرصت رشدبر روی رابطه اهرم و عملکرد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

14. بررسی رابطه تنوع سرمایه انسانی واجتماعی هیئت مدیره با بازده سهام درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

15. بررسی رابطه  بین اجتناب مالیاتی با هزینه بهره و اندازه وام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

16. بررسی رابطهی بین محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری موجودیها در بورس اوراق بهادار تهران

17. بررسی تاثیر بازده جریان نقد آزاد و تامین مالی خارجی بر بازده سهام رشدی و ارزشی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

18. بررسی رابطه بین تنوع‌بخشی، مدیریت واقعی سود و ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران 

19. بررسی رابطه همزمانی قیمت سهام و معیارهای معاملاتی نقدشوندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

20. بررسی رابطه بین تقسیم سود، مالکیت مدیریتی و تامین مالی از طریق بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

21. بررسی رابطه ساختار مالکیت و رویه های هیئت مدیره با افشای مسئولیت اجتماعی در بورس اوراق بهادار تهران

22. بررسی تأثیر درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

23. بررسی رابطه ی اندازه ، اهرم و ریسک پذیری نهادهای مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

24. بررسی رابطه افشای اختیاری وترکیب هیئت مدیره درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار

25. بررسی تعامل افشای اختیاری و اجباری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

26. بررسی رابطه پایداری سود و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران

27. بررسی اثر ویژگی های شرکت بر رابطه ساختار سرمایه و نرخ موثر مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

28. بررسی رابطه همزمان سوداوری و ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

29. بررسی رابطه افشای اطلاعات و تمرکز صنعت در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس تهران

30. بررسی نقش استقلال هیات مدیره بر رابطه درماندگی مالی و تخطی مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

31. بررسی عوامل تعیین کننده و پیامدهای افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس

32. بررسی رابطه ی بین تنوع بخشی و فرصت رشد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

33. بررسی رابطه بین میزان سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ریسک اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

34. بررسی مقایسه ای بازده حاصل از بکارگیری اندیکاتوراستوکاستیک و مک دی در بورس اوراق بهادار تهران

35. بررسی رابطه مدیریت افشاء ریسک ونقدشوندگی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

36. اثر پیش بینی سود مدیریت بر ریسک پذیری و ارزش شرکت در  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

37. عوامل موثر بر افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

38. بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش وریسک شرکت در چرخه های تجاری مختلف  در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

39. بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و ریسک پذیری شرکت ، در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان 

40. بررسی رابطه سرمایه گذاری در سرمایه در گردش ، ارزش شرکت و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

41. بررسی اثر عملکرد مالی بر رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و ساختار مالکیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

42. بررسی رابطه ساختار سرمایه، جریان نقدی آزاد، تنوع و عملکرد شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

43. بررسی رابطه بین ویژگیهای هیئت مدیره و تخطی مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران

44. بررسی تأثیر تورم بر بار مالیاتی وارد بر شرکت‌ها با در نظر گرفتن ویژگی‌های آن‌ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

45. بررسی تأثیر مالکیت خانوادگی بر هزینه سرمایه و نقدشوندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

46. بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول با ساختار سرمایه پویا در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

47. بررسی اثر چرخه های تجاری بر رابطه درماندگی مالی و سپر مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

48. بررسی رابطه امتیاز افشاء اطلاعات و تخطی مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

49. بررسی رابطه عوامل تعیین کننده و پیامدهای افشای سرمایه فکری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

50. بررسی رابطه تنوع بخشی مربوط ونامربوط با اقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده دربورس تهران

51. بررسی رابطه ترکیب هیئت مدیره و مدیران خاکستری با ورشکستگی شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران

52. بررسی رابطه بین عوامل منتخب بازار سرمایه با افشای شرکت  در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

53. بررسی تاثیر درماندگی مالی بر رفتار سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

54. بررسی رابطه بین چسبندگی هزینه‌ها و سرمایه سازمانی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

55. بررسی رابطه بین افشای اختیاری و همزمانی قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

56. بررسی ارتباط تنوع بخشی با ریسک ورشکستگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران

57. عوامل تأثیرگذار بر قصد دانشجویان کارشناسی حسابداری جهت حرفه ای شدن

58. بررسی تاثیر به‌کارگیری ابزارهای هوش تجاری بر کاربرد فعلی تکنیک های عملیاتی حسابداری مدیریت و توسعه استفاده از این تکنیک ها

59. پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از داده کاوی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

60. هزینه مالی و ریسک سقوط سهام 

61. بررسی رابطه بین ریسک سقوط سهام و اهرم در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

62. بررسی رابطه تمرکز مشتری و تامین کننده با نگهداشت وجه نقد و نسبت بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

63. بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول با ساختار سرمایه پویا در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

64. بررسی تعامل افشای اختیاری و اجباری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

65. : بررسی رابطه بین میزان سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ریسک اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

66. بررسی رابطه محدودیت دستیابی به منابع مالی، سرمایه گذاری در سرمایه در گردش و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

67. بررسی رابطه بین تنوع بخشی و هزینه مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

68. بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه مدیریت سود واقعی و افشای مسئولیت اجتماعی  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

69. اثر حاکمیت شرکتی و تغیرات کارکناان و مدیریت سود 

70. بررسی رابطه بیش اطمینانی مدیریت و ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

71. بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری در شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

72. بررسی رابطه ترکیب هیئت مدیره و مدیران خاکستری با ورشکستگی شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران

73. بررسی رابطه بین رفتار فرصت طلبانه، مکانیزم نظارت و بحران مالی با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

74. جریان نقد آزاد، سیاست تقسیم سود، فرصت سرمایه گذاری و رفتار فرصت طلبانه مدیران و ارزش شرکت درشرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

75. بهینه سازی مالیاتی و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

76. بررسی رابطه بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مدیران موظف بر عملکرد در شرکت‌های خانوادگی و غیر خانوادگی

77. بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر روی ارزش و ریسک شرکتهای تنوع بخشی شده 

78. بررسی رابطه بین تغییرات مدیریت ریسک و نوسانات سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

79. اثر مالکیت خانوادگی بر رابطه ریسک عملیاتی و چرخه های تجاری با عملکرد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

80. اثر تدوین استاندارد و مقررات گذاری بر سطح افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

81. اثرپیش‌بینی سود بر رابطه ارزش و ریسک‌پذیری شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

82. بررسی رابطه اجتناب و مالکیت دولتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 
 

مشاوره و داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد

 
1. بررسی تاثیر کیفیت زندگی، سلامت مالی و ابعاد رفاه بر قضاوت حرفه ای حسابرسان
2. سرمایه فکری در تولید محصول جدید
3. بررسی حاکمیت شرکتی بر رابطه مدیریت سود بر مبنی اقلام تعهدی و افشای مسئولیت اجتماعی
4. بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر قیمت گذاری عایدات و اجزای آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
5. بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر اجتناب مالیاتی
6. بررسی تاثیر سرمایه انسانی و اجتماعی هیئت مدیره و مدیران اجرایی بر عملکرد شرکت های IPO
7. بررسی مقایسه ای بازده حاصل از به کار گیری اندیکاتور استوکاستیک و مک دی در بورس اوراق بهادار تهران
8. بررسی رابطه بین متغیر های کلان اقتصادی با شاخص های بازار سهام ایران
9. بررسی هزینه و فایده نظام چند نرخی مالیات بر ارزش افزوده در ایران
10. بررسی عوامل تاثیر گذار بر قصد دانشجویان کارشناسی حسابداری جهت حرفه ای شدن.
11. بررسی ارزشیابی بازار بر رابطه مالکیت مدیریتی وساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
12. بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی نیروی انسانی بر شاخص های ارزیابی عملکرد در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
13. بررسی رابطه محدودیت های مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران
14. بررسی موانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی با نگاه ویژه به عامل پیاده سازی سیستم قیمت تمام شده بر مبنای فعالیت واحد ها در جهت اعمال صحیح این قسم از بودجه ریزی در بانکهای رفاه استان یزد
15. بررسی و تبیین نقش حاکمیت شرکتی بر روی تاثیر احساسات سرمایه گذار در تصمیم گیری های سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چاپ مقالات علمی پژوهشی داخلی و خارجی

سوابق پژوهشی- مقالات علمی پژوهشی منتشر شده

 • چاپ مقاله " بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و هیات مدیره با مدیریت سود"  مجله آینده‌پژوهی مدیریت ، 1388 
 • چاپ مقاله " اثر تدوین استاندارد و مقررات¬گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر سطح افشا و عملکرد با استفاده از سیستم معادلات همزمان" مجله دانش حسابداری و حسابرسی، 1393 
 • چاپ مقاله " اثر تدوین استاندارد و مقررات¬گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر را به همزمان سطح افشا و عملکرد" مجله پژوهش‌های مالی اصفهان، 1393

  

  مقالات علمی پژوهشی در دست چاپ

 • تفتیان، ا؛ابویی مهریزی، ف؛ مندگاریان، مصطفی(1396)بررسی رابطه غیر خطی اهرم مالی، چرخه عملیاتی و تورم با نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار، مجله دانش حسابرسی. دردست چاپ
 • تفتیان، ا؛ اقاباقری، م(1395) بررسی رابطه همزمانی قیمت سهام با عدم تقارن اطلاعاتی و نقدشوندگی سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران. دردست چاپ
 • تفتیان، ا؛ اقاباقری، م(1395) بررسی اثرات فرصت رشد بر رابطه جریان نقد آزاد با همزمانی قیمت سهام و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته ‌شده دربورس اوراق بهادارتهران. دردست چاپ
 • تفتیان، ا؛موسوی ، ر(1395) بررسی رابطه افشاء مسئولیت پذیری  اجتماعی وتخطی مالیاتی در  شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . در دست چاپ.
 • تفتیان، ا؛ بذرافشان، ر(1395) بررسی رابطه همزمانی قیمت سهام و بازده غیرعادی با تغییرات سود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. دردست چاپ.
 • تفتیان، ا؛ پاکزاد، م(1395) بررسی رابطۀ بین تنوع سرمایۀ انسانی واجتماعی هیأت‌مدیره بابازده سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده دربورس اوراق بهادارتهران.دردست چاپ.
 • تفتیان، ا؛ دبستانیان، م(1395) بررسی اثر ویژگی‌های شرکت بر رابطه ساختار سرمایه و اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دردست چاپ.
 • تفتیان، ا؛ امیری، م(1396) بررسی اثر چرخه‌های تجاری بر رابطه محدودیت مالی و اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران.
 • تفتیان، ا؛ پاکزاد، ع(1396) بررسی اثر اندازه شرکت و فرصت رشد بر رابطه اهرم و عملکرد عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران.
 • تفتیان، ا؛ خانی، ف(1396) بررسی رابطه اندازه، اهرم و ریسک پذیری نهادهای مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
 • تفتیان، ا؛ بهارنیا، م(1396)بررسی تاثیر مالکیت خانوادگی و فرصت رشد بر میزان سرمایه گذاری تحقیق وتوسعه در شرکت‌های دارویی بورس اوراق بهادار تهران.
 • تفتیان، ا؛ یبلویی، ن(1396)بررسی ارتباط تنوع بخشی با ریسک ورشکستگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران
 • تفتیان، ا؛ اشکورجیری، ه(1396)بررسی نقش تعدیل‌کننده ساختار مالکیت بر رابطه جهت‌گیری بازار و نوآوری عملکرد در بورس اوراق بهادار تهران.
 • تفتیان، ا؛ فلاحزاده، ا(1396) بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و همزمانی قیمت سهام با استفاده از سیستم معادلات همزمان در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • تفتیان، ا؛ میرباقری، ز(1396)بررسی رابطه تنوع بخشی کل، مربوط ونامربوط با اقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده دربورس تهران.

 

کتب و مقالات زیرچاپ و درحال تکمیل یا تحت بررسی

 • تالیف و تدوین کتاب حسابداری وجوه خزانه داری ویژه بازار کار حسابداری
 • تالیف وتدوین کتاب حسابداری خرید و انبار ویژه بازار کار حسابداری
 • تالیف و تدوین کتاب حسابداری فروش مقدماتی ویژه بازار کار حسابداری
 • تالیف و تدوین کتاب اموال دارایی ثابت مقدماتی ویژه بازار کار حسابداری
 • تالیف وتدوین کتاب حسابداری مالی مقدماتی ویژه بازار کار حسابداری
 • تالیف و تدوین کتاب حسابداری حقوق و دستمزد مقدماتی ویژه بازار کار حسابداری

مقالات همایشی

مقالات همایشی چاپ شده

  

 

عضویت در مراجع حرفه ای:

 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 • عضو اصلی انجمن حسابرسان داخلی ایران
 • عضو انجمن حسابداران خبره ایران
 • عضو انجمن حسابداری ایران
 • عضو انجمن حسابرسی ایران
 • عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران
 • عضو انجمن مدیریت ایران
 • عضو انجمن علوم مدیریت ایران
 • عضو انجمن مهندسی مالی ایران

 

 

تمامی حقوق مطالب و مندرجات این پورتال برای تیم متفکران مالی دکتر اکرم تفتیان محفوظ میباشد.
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی