مطالعه و یادگیری محتوای چندرسانه ای در حوزه سواد مالی

در این بخش محتوای آموزشی در 7 حوزه ارائه شده است. همچنین جهت مطالعه بیشتر صفحاتی معرفی شده است که پیشنهاد می شود در صورت علاقه مندی به صورت روزانه دنبال شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتقاء شغلی و مالی با

 حَسمان

 دوره های آموزش مقدماتی سرمایه گذاری در بورس

 نبض بازار

 خبر ویژه بازار بورس

  دانشنامه سواد مالی

 دیده بان بازار

 گزارش ویژه خبری سرمایه گذاری در صنعت

 هوای بازار

 تعیین سطح حسابداری

 دوره های آموزش مقدماتی حسابداری

 ایستگاه خبر حسابداری

 همیار حسابدار

 گزارش ویژه مالیات

 دوره آموزشی موفقیت در بازار کارحسابداری و مالی

 مدار خبر کار و دانش

 دانشنامه ورود به بازار کار

 دوره های LMS

 همیار با تو

 دوره های آموزشی موفقیت در بازار کار ویژه کلیه مخاطبان

 دانشنامه مدیران غیر مالی

 همیار دانش آموز

تمامی حقوق مطالب و مندرجات این پورتال برای تیم متفکران مالی دکتر اکرم تفتیان محفوظ میباشد.
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی