معرفی دانشنامه سواد مالی

دانشنامه سواد مالی در تقسیم بندی های دانشنامه های آموزشی سواد مالی، مفاهیم کاربردی مالی، بازارهای سرمایه گذاری و تامین مالی، مهارت های حرفه ای و آموزش عمومی به شرح ذیل ارائه شده است.

در ادامه گروه بندی و زیرگروه های دانشنامه مربوطه ارائه شده است. جهت مشاهده کلیک نمائید:

 

 

گروه دانشنامه های آموزشی سواد مالی

گروه دانشنامه های آموزشی مفاهیم کاربردی مالی و بازارهای سرمایه گذاری

گروه دانشنامه های سرمایه گذاری و تامین مالی

گروه دانشنامه های حسابداری, مالی و اسلام

گروه دانشنامه های مهارتهای حرفه ای و آموزش عمومی

 

 

   دسترسی دانشنامه ها برای کاربران عضویت "همگام با تیم" فعال می باشد.

نکته: هر شخص با خرید طرح همراه که مبلغ آن 5.000 تومان می باشد، معادل 20.000 تومان اعتبار کیف پول دریافت می نماید.

 

 

  پیشنهاد مالی: با توجه به مبلغ طرح همگام که 20.000 تومان می باشد، شما میتوانید پس از خرید طرح همراه (و دریافت شارژ اولیه کیف پول به مبلغ 20.000 تومان)، تنها با فعال سازی طرح همگام، به جمع همگامان با تیم بپیوندید. پس از فعالسازی طرح لیست دانشنامه ها از همین مسیر (گروه بندی های فوق) قابل نمایش خواهد بود. 

 

 

تمامی حقوق مطالب و مندرجات این پورتال برای تیم متفکران مالی دکتر اکرم تفتیان محفوظ میباشد.
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی